Funderingstechnieken

Funderingstechnieken

Fundering aanleggen en kelders

Voor nieuwbouw en verbouwingen kunt u bij ons terecht voor het aanleggen van kelders en nieuwe fundering. Doormiddel van uitgraven van de fundering tot op een draagkrachtige grondlaag of door trillingsarm of compleet trillingsvrij inbrengen van stalen buispalen voor een solide basis waar de constructie op rust.

  • Fundering voor nieuwbouw
  • Fundering voor verbouwingen
  • Aanleggen van kelders nieuwbouw
  • Aanleggen van kelders onder bestaande bouw

Funderingsherstel

Op staal gefundeerde constructies kunnen van buitenaf of van binnenuit met behulp van inventieve technieken alsnog op palen worden gezet. Uiteraard geldt dat ook voor plaatselijke verzakkingen. In die gevallen worden alleen de aangetaste segmenten ondersteund of, als dat verantwoord is, zelfs lichtelijk opgevijzeld.

Afhankelijk van de plaatselijke situatie en de bouwkundige staat van de constructie, zal worden gekozen voor trillingsarm of compleet trillingsvrij inbrengen van buispalen die van de fundering weer een solide basis moeten maken waar de constructie op rust.

Welke techniek moet worden gekozen, hoeveel buispalen nodig zijn voor een grondig herstel, dat alles hangt af van de grondslag waarop de fundering rust en van de staat waarin deze verkeert.

Is een geotechnisch rapport beschikbaar, dan willen wij daarover graag kunnen beschikken. Op basis daarvan kunnen wij namelijk een gericht advies uitbrengen of een gedegen calculatie.

Is er geen geotechnisch rapport beschikbaar en er zijn ook geen andere bronnen op basis waarvan de ondergrond beoordeeld kan worden? Dan kunnen wij het bodemonderzoek voor u uitvoeren doormiddel van een proefboring en/of sondering.

Over ons

Wij zijn een klein familiebedrijf bestaande uit vader en zoon. Op onze website krijgt u een beeld van werkzaamheden die wij voor u kunnen uitvoeren. Van grondwerk tot bestratingen, van het aanleggen van uw tuin of oprit tot het herstellen van uw fundering.

Icon Nijssen Media